AKO POSTUPOVAŤ

1. Prvotný kontakt
Zavoláte, alebo pošlete e-mail do SOLARNEHO DOMU.
2. Zber potrebných údajov
Vyplníte a odošlete e-mailom údaje potrebné pre korektné vypracovanie cenovej ponuky.
3. predbežná cenová ponukaM
Pracovníci SOLARNEHO DOMU vám vypracujú predbežnú cenovú ponuku.
4. bezplatná obhliadka
Technicko-obchodný zástupca pride k vám na bezplatnú obhliadku.
5. upresnenie, alebo potvrdenie cenovej ponuky
Technicko-obchodný zástupca upresní, alebo potvrdí cenovú ponuku.
6. Potvrdeniepotrebných dokumentov v prípade budúcej realizácie
V prípade záujmu o montáž FV elektrárne podpíšete s Technicko-obchodným zástupcom zmluvu o diele.
7. Inštalácia FV elektrárne
Zhruba do 2, max 3 týždňov od podpisu zmluvy je Vám nainštalované FV elektráreň.